Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Akcie
“Youth Advisory Council” 13.09.2017 13.09.2017 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2013/2014 29.03.2013 29.03.2013 Ing. Marta Rešetková, PhD. Detail
Zúčastni sa podujatia Openslava 2018 01.10.2018 01.10.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
ŽU zastúpená členom výskumnej skupiny cell-in-fluid získala cenu Inovatívny čin roka 2012 24.05.2013 24.05.2013 prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. Detail
Zrušenie výučby v miestnostiach RB103, RB104, RB108 22.09.2017 22.09.2017 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Zrušenie študijnej skupiny - 1. ročník bakalárske štúdium - počítačové inžinierstvo 26.09.2017 26.09.2017 Mgr. Renáta Nováková Detail
Zoznamy na odborové štipendiá 24.10.2017 18.10.2017 Mgr. Renáta Nováková Detail
Zoznam študentov, ktorí získali prospechové štipendium_výsledky štúdia za ak. rok 2017/2018 18.10.2018 18.10.2018 Mgr. Renáta Nováková Detail
Zoznam poberateľov na prospechové štipendium 03.11.2017 03.11.2017 Mgr. Mária Sičová Detail
Zoznam poberateľov na odborové štipendium 17.10.2018 17.10.2018 Mgr. Mária Sičová Detail
Zoznam kandidátov do študentskej časti AS FRI ŽUŽ 19.11.2014 19.11.2014 Ing. Zuzana Škutchanová Detail
Zoznam kandidátov do študentskej časti akademického senátu FRI ŽU 09.11.2015 09.11.2015 Ing. Jana Kundríková Detail
Zoznam kandidátov do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline 29.04.2019 29.04.2019 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. Detail
ZMENY V PREDMETOCH PRED LETNÝM SEMESTROM 2016/2017 01.02.2017 30.01.2017 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Zmena rozvrhu v miestnostiach FRIC9, FRIC7 a FRIC6 v piatok 28.11. 27.11.2014 27.11.2014 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Zmena rozvrhu kvôli slávnostnému otvoreniu kurzu "Internet veci a robotika" 24.02.2017 24.02.2017 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Zmena na wifi sieti "eduroam" na FRI 21.08.2013 Ing. Jozef Mičic Detail
Zmena miestnosti konania pondelkovej prednášky predmetu Etika v podnikaní 30.03.2017 30.03.2017 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Získanie ocenenia - strieborná medaila ZSVTS 19.03.2018 16.03.2018 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Získaj stáž v Juniper Networks v Amsterdame! 21.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Pychtinová Detail
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI