Článok nášho študenta na techblogu CERN-u

Náš študent Róbert Vašek je v súčasnosti na stáži v CERN-e, kde sa venuje návrhu a vývoju dynamického poskytovania zdieľaných úložísk CephFS pre kontajnerové systémy (Kubernetes, Docker Swarm, Mesos/DCOS) a integrácii s OpenStack Manila.

Dáta vyprodukované detektormi častíc, urýchľovačmi, ale aj používateľmi ročne presahujú objem 50 petabajtov a ich efektívne spracovanie je jednou z mnohých výziev, ktorým musia dátové centrá CERN-u čeliť. V posledných rokoch sa veľké časti tejto infraštruktúry presunuli na virtualizačné a kontajnerové technológie, ktoré významne napomáhajú škálovateľnosti a správe dostupných prostriedkov. Prioritou ostáva výkon, preto sa kladie veľký dôraz na správnu integráciu a vývoj týchto technológií.

Róbert Vašek vo svojom článku na techblogu CERN-u v skratke popísal princíp protokolu CSI a implementáciu ovládača súborového systému Ceph využívajúceho tento protokol. Záujemcovia si môžu prečítať článok tu. Róbertovi prajeme veľa úspechov na stáži a Vám príjemné čítanie.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI