Darujte 2 % z Vašich daní na rozvoj FRI UNIZA

Viete, že môžete podporiť rozvoj Fakulty riadenia a informatiky UNIZA prostredníctvom poukázania 2 % z Vašich daní občianskemu združeniu ALUMNI FRI? Toto združenie financuje modernizáciu učební, budovanie nových oddychových zón pre študentov, moderných počítačových laboratórií a pod. Ďakujeme za Vašu podporu. Viac informácií nájdete tu.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI