Deň otvorených dverí na našej fakulte - 13. februára 2015

Vážení uchádzači o štúdium na našej fakulte,

srdečne vás pozývame na "Deň otvorených dverí 2015", ktorý organizujeme dňa

13. februára 2015 o 10.00 hodine v budove Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline, v učebni  C9. Podrobné informácie nájdete v prílohách.

Informácia ku dňu otvorených dverí 2015

Mapa univerzitného areálu

Informácia o možnosti štúdia v ak. roku 2015/2016 

Upozorňujeme na povinné prílohy k prihláške:

Elektronickú prihlášku na bakalárske štúdium je potrebné vytlačiť, dať potvrdiť na strednej škole, priložiť k nej doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a prihlášku zaslať na adresu fakulty. Povinnou prílohou pre bakalársky študijný odbor Manažment je overená kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia strednej školy (nie maturitného ročníka).


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI