Doplňujúce voľby do Akademického senátu UNIZA

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce,

vzhľadom na potrebu doplnenia zástupcu študentskej časti akademickej obce FRI v Akademickom senáte UNIZA vyhlasuje predseda AS UNIZA doplňujúce voľby, ktoré prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:

6.4.2021Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UNIZA a zverejnenie vyhlásenia.
6.4.2021 - 12.4.2021, do 8:00Odovzdávanie návrhov kandidátov na člena študentskej časti AS UNIZA za FRI UNIZA.
13.4.2021
Vyžiadanie písomných súhlasov s kandidatúrou, odovzdanie stručnej životopisnej a profesijnej charakteristiky kandidátov, zostavenie kandidátnej listiny pre doplňujúce voľby do AS UNIZA a ich zverejnenie.
16.4.2021, 8:00-16:00Voľby člena študentskej časti AS UNIZA za FRI UNIZA.
16.4.2021, 18:00
Vypracovanie zápisu o priebehu a výsledku volieb. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA za FRI UNIZA.

V termíne od 6.4.2021 do 12.4.2021 podávajú členovia študentskej časti akademickej obce návrhy kandidátov na členov AS UNIZA. Návrhy kandidátov na zástupcov študentskej časti akademickej obce fakulty sa podávajú písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty príslušnej miestnej volebnej komisii. Miestna volebná komisia pre doplňujúce voľby pracuje v zložení:

Písomný návrh kandidáta na člena AS UNIZA môže miestnej volebnej komisii podať iba člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Návrh kandidáta musí obsahovať meno a priezvisko navrhnutého kandidáta, stupeň štúdia a študijný program navrhnutého kandidáta, kontaktnú e-mailovú adresu navrhnutého kandidáta.

Voľby sa uskutočnia online prostredníctvom systému OnVote. Člen študentskej časti akademickej obcefakulty môže vykonať voľbu po prihlásení sa do systému na adrese onvote.uniza.sk svojim Microsoft kontom, ktoré využíva v aplikácii MS Teams a vstúpení do udalosti Doplňujúce voľby do AS FRI UNIZA. Následne na hlasovacom lístku označí svoju voľbu. Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže voliť najviac jedného kandidáta zo študentskej časti akademickej obce fakulty. Ak označí viac kandidátov alebo neoznačí žiadneho, hlasovanie je neplatné.

Podrobnejšie informácie o priebehu a spôsobe volieb nájdete vo zverejnenom vyhlásení volieb.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI