Exkurzia do Národnej banky Slovenska, Národnej rady SR a zastúpenia Európskej komisie v SR, Bratislava, 19.4.2017

Občianske združenie Mladý podnikavec v gescii Katedry makro a mikroekonomiky organizuje pre študentov dňa 19.4.2017 (streda) celodennú exkurziu do Bratislavy - do Národnej banky Slovenska, Národnej rady SR a zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť na e-mail: alzbeta.kucharcikova@fri.uniza.sk do 5.4.2017. Pri prihlasovaní sa je potrebné uviesť meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, mailovú adresu a číslo telefónu. Poplatok za dopravu autobusom zo Žiliny do Bratislavy a späť a taktiež po Bratislave, je 15 €, ktoré je potrebné zaplatiť doc. Kucharčíkovej (RB 209) do 7.4.2017. Po skončení exkurzie sa počíta aj s návštevou obchodného centra v Bratislave. Odchod bude o 7.20 hod. spred internátov na Veľkom dieli, očakávaný návrat je okolo 20.00 hod. Zoberte si so sebou občerstvenie na celý deň. Exkurzia sa uskutoční len v prípade, že sa prihlási minimálne 40 záujemcov. V opačnom prípade budú peniaze každému vrátené.

Tešíme sa na Vás. 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI