FRI UNIZA sa stala členom medzinárodného zoskupenia Gaia-X Hub Slovakia

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa stala členom medzinárodného zoskupenia Gaia-X Hub Slovakia. Ďalšími zakladajúcimi členmi tohto zoskupenia sú zástupcovia spoločností združených v Priemyselnom inovačnom klastri (IIC) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI). Ďalšími vládnymi spolupracujúcimi ministerstvami zastúpenými v koordinačnom výbore sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF). Zúčastnené strany sa pod hlavičkou Gaia-X Hub Slovakia, za prítomnosti aj Ministerstva obrany SR, stretli 11. októbra 2021 na rokovaní v Žiline na FRI UNIZA.

Program začal prezentáciou partnera EIT Manufacturing. Prezentujúcimi boli páni Johannes Hunschofsky,  Managing Director, CLC East, a Konstantinos Georgoulias, Director of EU Affairs and RIS at EIT Manufacturing,  EIT Manufacturing CLC East s centrálou vo Viedni. Tento partner Gaia-X Hub Slovakia má potenciál výrazným spôsobom prispieť k financovaniu projektových výziev, ktoré vzídu z inovačných projektov a zámerov slovenských podnikov v digitálnej a zelenej ekonomike, ktoré napomôžu s efektívnym čerpaním fondov z Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a tak naplnia európske environmentálne a digitálne ciele pre Slovensko.

Zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) predstavili verejnosti jej vedecký profil a výsledky výskumných skupín pôsobiacich na fakulte. Podrobnejšie boli predstavené výskumné skupiny, ktoré sa venujú oblastiam simulácií dopravných a logistických systémov, autonómnym vlakom a vývoju softvéru pre ich prevádzku a výskumná skupina venujúca sa oblastiam umelej inteligencie a strojovému učeniu, kde je snaha nájsť vhodné partnerstvo medzinárodného významu a takto zabezpečiť európsku spoluprácu.

Po skončení prezentačnej časti podujatia nasledovala exkurzia do niektorých špecializovaných laboratórií FRI UNIZA, ktoré sa zameriavajú na výskum v oblasti sieťovej bezpečnosti, robotiky a senzorov.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI