FRI UNIZA získala významný projekt H2020 Shift2Rail s názvom OPTIMA

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA získala významný projekt H2020 Shift2Rail s názvom OPTIMA - Communication Platform for Traffic Managment Demonstrator. Konzorcium projektu tvorí celkom šestnásť výskumných inštitúcií z ôsmych krajín EÚ (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Česká republika, Slovensko, Belgicko a Veľká Británia). Trvanie projektu je 33 mesiacov. Predpokladaný rozpočet je takmer 1,9 mil. €. Tím z Fakulty riadenia a informatiky pri spolupráci na projekte využije svoje dlhoročné skúsenosti z vývoja softvérových produktov pre železnice na Slovensku i v Českej republike, ako aj spoluprácu s firmou AŽD Praha. Viac sa dočítate v príspevku.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI