GISday 2016

Žilinská univerzita v Žiline sa tento rok zaradila medzi inštitúcie, ktoré zorganizujú podujatie GISday. Toto celosvetové podujatie organizované s cieľom popularizácie geografických informačných systémov (GIS), sa koná od roku 1999. Prehľad všetkých zúčastnených inštitúcií je na webovej stránke podujatia.

Miesto: miestnosť AF206
deň: 16. november 2016
čas: 10:00 - 13:00 h

Program:

  • Otvorenie - doc. Ing. Peter Márton, PhD., Fakulta riadenia a informatiky UNIZA, prodekan pre vedu a výskum
  • Čo je GIS? Súčasné trendy - ArcGEO Bratislava
  • Kde je môj vlak? - webové mapy pre slovenské železnice - Ing. Ján Tóth, PhD., OLTIS Slovakia s.r.o.
  • Mapa, labyrint súradníc - Ing. Vladimír Koťka, PhD., Katedra geodézie, Stavebná fakulta UNIZA
  • Základné princípy leteckých prác v GIS - Ing. Filip Škultéty, PhD., Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

Kapacita podujatia: 50 účastníkov

Prihlásenie - cez prihlasovací formulár

Kontakt: Peter Márton, Peter.Marton@fri.uniza.sk0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI