GRIFO 2017 - konferencia hlavných predstaviteľov informatických fakúlt z ČR a SR

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline bola po siedmich rokoch opäť organizátorom konferencie GRIFO – konferencie hlavných predstaviteľov informatických fakúlt z Čiech a Slovenska. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra 2017 v priestoroch historického kaštieľa CHÂTEAU Gbeľany. Cieľom konferencie bolo prediskutovať aktuálne problémy týkajúce sa vzdelávania a výskumu v oblasti informatiky a informačných technológií.

Tohtoročnej konferencie sa zúčastnili okrem hlavných predstaviteľov Fakulty riadenia a informatiky UNIZA aj hlavní predstavitelia z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brne, Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostrave, Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Prahe a Fakulty aplikovaných věd Západočeskej univerzity v Plzni. Na konferenciu boli pozvaní aj zástupcovia IT klastra Z@ICT.

Konferenciu na spoločnom rokovaní v prvý deň otvoril dekan Fakulty riadenia a informatiky, doc. Ing. Emil Kršák, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov. Po predstavení jednotlivých delegácií sa pokračovalo v spoločnom rokovaní, na ktorom boli hlavnými diskutovanými témami akreditácia študijných programov, financovanie vzdelávania a výskumu, skúsenosti a spôsoby motivácie študentov zo stredných škôl pre pokračovanie v štúdiu na informatických fakultách a spolupráca s praxou a IT spoločnosťami. Druhý deň konferencie pokračovala konferencia rokovaniami v sekciách. V jednotlivých sekciách sa spoločne stretli dekani fakúlt, tajomníci fakúlt, prodekani pre vedu a výskum, prodekani pre vzdelávanie a prodekani pre zahraničné vzťahy.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI