HARMONOGRAM VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA FAKULTY RIADENIA A INFORMATIKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky UNIZA schválil na svojom zasadnutí 15.11.2021 nasledovný harmonogram volieb kandidáta na dekana FRI UNIZA:


29.11. - 10.12.2021
Podávanie písomných návrhov kandidátov na dekana členom volebnej komisie (10.12. do 12:00).
13.12. - 17.12.2021
Verifikácia kandidátnej listiny.
17.12.2021
Zverejnenie kandidátnej listiny.
17.1. - 21.1.2022
Stretnutie kandidátov s členmi akademickej obce.
21.1.2022
Zasadnutie AS FRI UNIZA (čas 14:00, miesto bude upresnené v zmysle aktuálne platných protipandemických opatrení), na ktorom sa uskutoční predstavenie kandidátov na dekana a voľba kandidáta na dekana.
1.4.2022
Nástup nového dekana do funkcie.

Zoznam členov volebnej komisie:

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Ing. Eliška Čičmancová
Ing. Martin Holubčík, PhD.
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.
Ing. Zuzana Staníková, PhD.
Ing. Anna Ševčíková
Ing. Marián Šotek
Ing. Peter Tarábek, PhD.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI