Informácie k podávaniu prihlášok na inžinierske štúdium na akademický rok 2021/2022

Milí študenti/uchádzači,

v priloženom súbore nájdete podrobné informácie k podávaniu prihlášok na inžinierske štúdium na akademický rok 2021/2022. V dokumente nájdete tieto dôležité informácie:

  • termín podania prihlášky
  • spôsob podania prihlášky
  • prílohy k prihláške
  • spôsob doručenia prihlášky
  • kedy a kde vyplniť tlačivá pre projekty
  • ako požiadať o odpustenie prijímacieho konania
  • predmety na odpustenie prijímacieho konania
  • informácie pre uchádzačov o inžinierske štúdium z iných fakúlt UNIZA, resp. z iných vysokých škôl/univerzít.

Žiadame Vás, aby ste si priložený dokument pozorne prečítali. V prípade otázok neváhajte kontaktovať študijný referát.

Uchádzačom o inžinierske štúdium z iných fakúlt UNIZA, resp. z iných vysokých škôl/univerzít dávame do pozornosti informačný leták, ktorý obsahuje informácie o akreditovaných inžinierskych študijných programoch, podmienkach prijatia, prihláške, štipendiách, ubytovaní, stravovaní, uplatnení absolventov a ďalšie.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI