Informácie o prípravnom kurze a slávnostnej imatrikulácii pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Dávame do pozornosti všetkým nastupujúcim študentom/študentkám prvého ročníka bakalárskeho štúdia informácie týkajúce sa prípravného kurzu a slávnostnej imatrikulácie, ktorých absolvovanie je povinné. Prípravné kurzy a slávnostná imatrikulácia pre jednotlivé študijné programy sa uskutočnia v dňoch 20. až 22. septembra, pričom je potrebné si pozorne prečítať ich presný rozpis spolu s pokynmi .

V rámci prípravného kurzu sa nastupujúci prváci/prváčky dozvedia všetky potrebné informácie ohľadom organizácie výučby a výberu predmetov. Upozorňujeme ich, že si zatiaľ nevyberajú povinne voliteľné, ani výberové predmety a taktiež, že pre nich neplatia termíny na zápis, ktoré sú plánované začiatkom septembra pre študentov vyšších ročníkov. Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia už zápisy absolvovali online formou.

Taktiež je nevyhnutné, aby mali študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia vybavenú ISIC kartu, ktorá je dôležitá pre ich pôsobenie na fakulte (výber V a PV predmetov, otváranie dverí, stravovanie, platba za ubytovanie...).

Začiatkom septembra budú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia zaradení do študijných skupín, kde si následne môžu pozrieť rozvrh ich povinných predmetov. Na prípravnom kurze dostanú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia aj potvrdenie o návšteve školy.

V prípade otázok a nejasností je potrebné osloviť prodekana pre vzdelávanie (viliam.lendel@fri.uniza.sk) alebo študijný referát (studref@fri.uniza.sk).


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI