Informačný seminár o Erasmus mobilite

Dňa 14.3. 2017 sa o 10:00 hod v Informačnom centre fakulty uskutoční informačný seminár o Erasmus mobilite  spolu s prezentáciou študentov, ktorí boli na študijnom pobyte na partnerských univerzitách v Maribore (Slovinsko).
Ďalej sa dozviete, ako a kde vycestovať v nasledujúcom akademického roku 2017/18. V každom stupni vysokoškolského štúdia môžete vycestovať na mobilitu viackrát. Celková doba jednotlivých pobytov  v zahraničí je 12 mesiacov. Poplatky za nadštandardnú dĺžku štúdia sa spravidla odpúšťajú. Vyplnenú a podpísanú prihlášku s fotografiou, životopisom a motivačným listom (oba v jazyku, v ktorom budete absolvovať pobyt) odovzdajte v Informačnom centre (RA002) do 27. marca 2017.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI