Konferencia VZDELÁVAME PRE BUDÚCNOSŤ 2019 na FRI UNIZA

Po roku sme opäť na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA privítali podujatie Vzdelávame pre budúcnosť organizované spoločnosťou MICROSOFT. Sme radi, že môžeme podporiť túto výnimočnú konferenciu, počas ktorej sa riaditelia a učitelia stredných škôl môžu zúčastniť zaujímavých workshopov a vyskúšať si nové technológie využiteľné pri riadení školy a vo vyučovacom procese. Ak máte čas, tak príďte sa pozrieť do átria fakulty, kde nájdete práve tieto technologické novinky.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI