LEGO ROBOTIKA - Nový klub pre starších chlapcov aj dievčatá

Na základe úspešne zorganizovanej súťaže FIRST LEGO LEAGUE pre deti základných škôl, ktorú sme vlani pripravili hlavne zásluhou KTK a doktorandov našej fakulty sme sa rozhodli, že v tomto roku zriadime krúžok pre deti našich zamestnancov a priateľov našej fakulty (účastníkmi sú mladí ľudia vo veku 10 - 16 rokov). Krúžok bude viesť Ing. Miroslav Pienčak. Viac informácií v priloženom letáku. 

Informačný leták


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI