Motivačné prospechové štipendium za akademický rok 2013/2014

Žiadame študentov, aby sa v úradných hodinách dostavili na študijný referát FRI  za účelom nahlásenia resp. odkontrolovania čísla účtov

najneskôr do 25. októbra 2013.

Zoznam poberateľov
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI