Na kus reči s prodekanom pre vzdelávanie – online diskusné fórum

Pri príležitosti 30. výročia založenia Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, s úmyslom neustále napredovať a zlepšovať sa v oblasti vzdelávania, spúšťame online diskusné fórum s názvom „NA KUS REČI s prodekanom pre vzdelávanie“.

Prvé online diskusné fórum sa uskutoční už tento štvrtok 14. januára 2021 na platforme Microsoft Teams. Pozvánka aj s odkazom na pripojenie sa do diskusného fóra bola študentom zaslaná na ich študentský e-mail. V prípade, že Vám neprišla, kontaktujte prosím prodekana pre vzdelávanie. Fórum sa bude konať v pravidelných intervaloch.

Na online stretnutí môžu študenti klásť otázky prodekanovi pre vzdelávanie priamo alebo anonymne prostredníctvom tohto dotazníka. Všetky vopred zaslané otázky budú zodpovedané počas online diskusného fóra v prezentácii prodekana pre vzdelávanie. Tešíme sa na Vaše otázky.

Kvôli efektívnej organizácii bude online diskusné fórum prebiehať v troch základných blokoch, v závislosti od stupňa a ročníka štúdia. Bližšie informácie sú uvedené v časovom harmonograme online podujatia.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ONLINE DISKUSNÉHO FÓRA

10:30 – 11:00  Otvorenie prvého diskusného fóra dekanom fakulty a príhovor k študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia

Dekan Fakulty riadenia a informatiky UNIZA otvorí prvé online diskusné fórum a krátko sa prihovorí študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia. Bude priestor aj na krátku diskusiu.

11:00 – 13:00  Na kus reči s prvákmi bakalárskeho štúdia

Dvojhodinový blok je vyhradený pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia. V tomto bloku sa prváci dozvedia tipy pre úspešné zvládnutie skúškového obdobia zimného semestra a prvého ročníka ako takého, napr. ako si správne plánovať čas a na čo klásť pri štúdiu dôraz. Základné tipy, ako úspešne zvládnuť prvý ročník i následne celé štúdium na FRI UNIZA, prezradia úspešní absolventi. Väčšia časť bude venovaná priestoru na kladenie otázok prodekanovi pre vzdelávanie ohľadom vyučovania, skúšok, predmetov, kreditov... Svoje otázky môžete položiť aj anonymne prostredníctvom tohto dotazníka.

13:00 – 15:00  Na kus reči s druhákmi a tretiakmi bakalárskeho štúdia

Dvojhodinový blok je vyhradený pre študentov druhých a tretích ročníkov bakalárskeho štúdia. Prodekan pre vzdelávanie odpovie na všetky otázky študentov ohľadom praxe, výučby, kreditov, zabezpečenia dištančného vzdelávania, záverečných prác, štátnic, výberu predmetov... Svoje otázky môžete položiť aj anonymne prostredníctvom tohto dotazníka.

15:00 – 17:00  Na kus reči so študentmi inžinierskeho štúdia

Dvojhodinový blok je vyhradený pre študentov inžinierskeho štúdia. Prodekan pre vzdelávanie rád odpovie na otázky týkajúce sa oblasti vzdelávania, praxe, záverečných prác, skúšok... Svoje otázky môžete položiť aj anonymne prostredníctvom tohto dotazníka.

Tešíme sa na Vašu účasť a Vaše otázky. Využite tento priestor na zistenie odpovedí na otázky, ktoré potrebujete zodpovedať ohľadom Vášho štúdia na FRI UNIZA.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI