Národné finále svetoznámej manažérskej súťaže GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE na FRI UNIZA

25. septembra 2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA uskutoční národné finálne svetoznámej manažérskej súťaže GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE, do ktorej je celosvetovo zapojených viac ako 30 krajín sveta.

Slovenská edícia tejto prestížnej súťaže úspešne odštartovala 2. marca tohto roku. V rámci 45 tímov súťažili nielen študenti (UNIZA, STU, EUBA...), ale aj zástupcovia z podnikovej praxe. Po dvoch online kolách sa do národného finále prebojovalo celkovo 8 tímov:

Názov tímu
Univerzita
2nd try
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)
BPB crew
Ekonomická univerzita v Bratislave (PHF EUKE)
Fifty Shades of Awesome
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)
FRIvia
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)
Košice team
Ekonomická univerzita v Bratislave (PHF EUKE)
La Femme
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)
tri-J-angel
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)
UNIZA Mix
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA, FPEDAS UNIZA)
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať generálnemu partnerovi ZSE, a.s. hlavnému partnerovi KROS, a.s., vďaka ktorým bolo možné uskutočniť tento ročník súťaže a zabezpečiť študentom bezplatnú účasť.

Pre finálové tímy čaká časovo nabitý program. Od titulu národný majster GMC Slovakia delí tímy päť strategických rozhodnutí. Všetkým tímom držíme palce a prajeme správne rozhodnutia. Víťaza následne spoznáme na slávnostnom vyhlásení výsledkov. Ten bude reprezentovať Slovensko na svetovom finále v Lisabone.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI