Národný štipendijný program SR

Dovoľujeme si informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2014/2015. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2014 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl. Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia a učitelia vysokých škôl, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí. Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Viac info: priložený súbor 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI