Nový partner v programe Erasmus+

V týchto dňoch pribudol do zoznamu partnerov FRI v programe Erasmus+ nový partner - Faculty of Electical Engineering, Computer Science and Information Technology, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek - www. Študentské mobility na tejto inštitúcii môžu začať od letného semestra akademického roka 2017/18. Zamestnanecké mobility od roku 2018/19.

Aktuálny zoznam partnerov v programe Erasmus+ - zoznam .

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI