Nový schválený projekt na FRI UNIZA - Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI)

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline získala ako člen konzorcia 12 inštitúcií z krajín Európskej únie a Kazachstanu projekt v rámci Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (Erasmus+ K2) s názvom Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI). Cieľom tohto projektu je zlepšenie výskumných podmienok mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v informatike z kazašských univerzít na základe rozvoja medzinárodnej spolupráce s univerzitami z krajín Európskej únie. V rámci projektu bude v Kazachstane vybudovaný portál a centrum pre podporu spolupráce medzi doktorandmi, mladými výskumníkmi a vysokoškolskými učiteľmi. Portál ACeSYRI umožní účastníkom vytvárať výskumné skupiny, spolupracovať s výskumnými partnermi zo zahraničia a zdieľať informácie a výsledky projektov. Používanie portálu ACeSYRI bude bezplatné a k dispozícii študentom a mladým výskumníkom z univerzít a firiem z partnerských krajín Európskej únie.

Do realizácie projektu sú zapojené nasledujúce inštitúcie z krajín Európskej únie:

 • Žilinská univerzita v Žiline
 • University of Lodz (Lodž, Poľsko)
 • Universite de Lorraine (Nancy, Francúzsko)

Kazachstane sa na realizácii projektu podieľajú nasledujúce inštitúcie:

 • Bologna process and academic mobility center Ministry of education and science of Republic of Kazakhstan (Astana, Kazachstan)
 • Nazarbayev University (Astana, Kazachstan)
 • Non-commercial joint stock company Kazakh National Research Technical University named after K.I.Satpayev (Alma-Ata, Kazachstan)
 • Almaty University of Power Engineering and Telecommunications (Alma-Ata, Kazachstan)
 • Zhangir Khan West-Kazakhstan Agrarian-Technical University (Uralsk, Kazachstan)
 • Korkyt Ata Kyzylorda State University (Kyzylorda, Kazachstan)
 • M. Kozybayev North Kazakhstan State University (Petropavlovsk, Kazachstan)
 • Suleyman Demirel University (Kaskelen, Kazachstan)
 • Únia právnych subjektov „Kazakhstan Information Security Association“ (Alma-Ata, Kazachstan)

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI