Online interaktívny workshop o budúcnosti autonómnych vozidiel v nákladnej doprave

V piatok 11.09.2020 od 10:00 do 12:30 h sa uskutoční online interaktívny workshop projektu Drive2TheFuture.

Na účasť na tomto workshope pozývame všetkých, ktorých zaujíma budúce uplatnenie autonómnych vozidiel v nákladnej doprave. Na interaktívnom workshope sa pomocou metódy MAMCA (Multi Actor Multi Criterial Analysis) bude zisťovať a vyhodnocovať vnímanie niekoľkých možných scenárov použitia autonómnych vozidiel:

Scenár 0: súčasný stav
Scenár 1: Doručovanie zásielok pomocou autonómnych vozidiel v rámci "poslednej míle" s použitím dronov (UAV)
Scenár 2: Doručovanie zásielok pomocou autonómnych vozidiel v rámci "poslednej míle" v využitím cestnej dopravy pri kombinácii s osobnou dopravou
Scenár 3: Diaľková železničná doprava
Scenár 4: Diaľková cestná doprava

Workshop bude organizovaný v spolupráci s kolegami z výskumnej skupiny MOBI z Vrije Universiteit Brussel.

Účastníci online workshopu budú o týchto tzv. logistických scenároch uplatnenia autonómnych vozidiel v nákladnej doprave diskutovať rozdelení do týchto skupín (stakeholders):

Verejnosť (citizens)
Odosielatelia zásielok (senders)
Príjemcovia zásielok (receivers)
Poskytovatelia logistických služieb (logistic service providers)
Samospráva (local authorities)

Diskusia o logistických scenároch bude moderovaná po slovensky. Privítanie účastníkov a zhrnutie výsledkov diskusie bude v anglickom jazyku.

Predbežný program online interaktívneho workshopu:

10:00začiatok
10:00-10:10uvítanie a prestavenie cieľov projektu Drive2TheFuture
10:10-10:30priebeh workshopu a predstavenie logistických scenárov
10:30presun do virtuálnych diskusných miestností
10:30-11:15skupinová moderovaná diskusia podľa metódy MAMCA - vypĺňanie údajov do softvérovej aplikácie moderátorom
11:15-11:45krátka skupinová moderovaná diskusia o výsledkoch hodnotenia logistických scenárov
11:45-12:00stanovenie priorít pre kľúčové ukazovatele výkonnosti pre logistické scenáre
12:00-12:15spoločná diskusia a zhrnutie

Formulár pre prihlasovanie na online interaktívny workshop projektu Drive2TheFuture - kliknite tu.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE

Projekty a centrá FRI