Online workshop projektu SmartSoc

Naša fakulta v súčasnosti koordinuje medzinárodný projekt Education of future ICT Experts based on Smart Society Needs - SmartSoc. Práve sa končiaci akademický rok je prvým z troch rokov trvania projektu. Hlavnou projektovou aktivitou v tomto roku je stále kombinovaná mobilita (SmartSoc Blended Mobility 2020).

Podľa pôvodného plánu, kombinovaná mobilita mala byť ukončená v máji 2020, dvojtýždňovým stretnutím všetkých jej účastníkov (fyzická mobilita). Vzhľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú koronavírusom sa ešte v marci rozhodlo o presunutí tohto stretnutia na september. Žiaľ, nakoniec sa osobné stretnutie účastníkov kombinovanej mobility nemôže uskutočniť.

Organizačný výbor však pripravil náhradnú virtuálnu aktivitu. Umožňuje to podpísanie dodatku k projektovej zmluve s Národnou agentúrou pre program Erasmus+ (SAAIC).

Virtuálna aktivita - online workshop sa uskutoční od 2. do 9. septembra. Zúčastnia sa ho predovšetkým účastníci kombinovanej mobility. Týmto by sme však veľmi radi pozvali aj "externých" účastníkov - študentov, učiteľov, zamestnancov partnerských firiem, kohokoľvek, koho zaujíma niečo z programu online workshopu.

V rámci virtuálnej aktivity projektu SmartSoc sú pripravené prednášky vysokoškolských učiteľov, prezentácie študentských tímov a ich podnikateľských plánov a diskusie na tému smart spoločnosti a najmä smart IT riešení pre súčasnosť i budúcnosť, v súlade so stratégiami inteligentnej špecializácie členských krajín EÚ a dokumentom Agenda 2030 Organizácie spojených národov.

Prihlasovanie externých účastníkov na online workshop projektu SmartSoc je možné do piatku 28. augusta 2020 prostredníctvom formulára.

Celý online workshop bude prebiehať v skupine vytvorenej na Microsoft Teams. Externí účastníci budú do nej pridaní na základe údajov z formulára.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE

Projekty a centrá FRI