Opensource víkend, Bratislava, 14. -15. marec 2015

Cez víkend 14. - 15. marca 2015 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akciu organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie v spolupráci so študentami FMFI UK a s podporou vedenia FMFI UK, ktoré poskytlo priestory a technickú podporu.

Vaic info tu:

http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-doma/2015-01-28/241-opensource-vikend-bratislava-14.-15.-marec-2015

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI