Organizačné pokyny pre uzatváranie ročníka v akademickom roku 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

pripomíname, že všetky známky sa evidujú výhradne v elektronickom systéme vzdelávanie, kde v prehľadnej forme vidíte Váš stav absolvovaných predmetov.

Štúdium sa bude uzatvárať výhradne na základe elektronického systému. Uzatvorenie ročníka sa vykoná tak, že po absolvovaní poslednej skúšky v tomto akademickom roku a po skontrolovaní, že máte v elektronickom systéme zapísané všetky známky, napíšete e-mail na študijný referát (bakalári na maria.sicova@fri.uniza.sk alebo renata.tavacova@fri.uniza.sk, inžinieri na renata.novakova@fri.uniza.sk), kde uvediete, že žiadate uzatvoriť ročník, pričom jasne uvediete, či žiadate o postup do vyššieho ročníka alebo žiadate o opakovanie ročníka vzhľadom na dosiahnutí počet kreditov.

Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (elektronicky požiadať študijnú referentku o uzatvorenie, resp. opakovanie ročníka, zanechanie štúdia) je do 8. júla 2022.

Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa rozhodnú zmeniť študijný program, pošlú aj vyplnenú a podpísanú žiadosť o zmenu programu (sken/fotka z mobilu na renata.tavacova@fri.uniza.sk).

Taktiež upozorňujeme študentov na ich povinnosť vyplývajúcu zo študijného poriadku – požiadanie o uzatvorenie ročníka štúdia, pričom táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých študentov fakulty bez ohľadu na to, či budú pokračovať v ďalšom ročníku.

Tí študenti, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu, si vypíšu žiadosť o zanechanie štúdia a pošlú ju vyplnenú, podpísanú a neskenovanú na študijný referát (studref@fri.uniza.sk).

Držíme Vám palce, aby ste mali energiu a trpezlivosť na úspešné absolvovanie všetkých skúšok. Ak by ste mali nejaké otázky alebo by sa vyskytli nejaké problémy, tak neváhajte napísať na študijný referát alebo prodekanovi pre vzdelávanie.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI