Oznam o zmene prodekanov na FRI

Dovoľujem si Vás informovať, že na základe schválenia Akademickým senátom Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline sa menia prodekani nasledovne:

Nový prodekan: - prodekan pre vedu a výskum:   doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

                            s účinnosťou od 01.01.2017

Zostávajúci prodekani:  - prodekan pre vzdelávanie:              doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

                                     - prodekan pre zahraničné vzťahy:    doc. Ing. Peter Márton, PhD.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI