Oznam pre študentov 2. ročníka - inžinierske štúdium.

V prílohe sú zverejnené podrobné informácie týkajúce sa povinného predmetu 5IL004 Anglický jazyk 2 a 5IL006 Cudzí jazyk 2.

Oznam

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI