Oznam pre študentov ing. štúdia - neabsolvovaný povinný predmet MA3

Oznamujem študentom inžinierskeho štúdia, ktorí nemajú absolvovaný povinný predmet Matematická analýza 3, aby prišli na prvé stretnutie s vyučujúcim RNDr. Blaškom dňa 26. septembra 2017 - v utorok - o 9.00 hodine do Informačného centra fakulty - účasť je povinná.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI