OZNAM - Prerušenie kontaktnej výučby na UNIZA - AKTUALIZOVANÉ

Vážené študentky a študenti,

na základe Dodatku č. 1 k Príkazu rektora č. 6/2020 je prezenčná výučba na FRI UNIZA prerušená do odvolania.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI