Oznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. udelil 

vedecko-pedagogický titul docent

Mgr. Jurajovi  S m i e š k o v i ,  PhD.  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika

s účinnosťou od 1. novembra 2020.

Text oznámenia 

K udelenému titulu srdečne blahoželáme.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI