PANEL STORY 2016 - AKTUALIZOVANÉ

Vážené dámy, vážení páni,

10.2.2016 sa bude v priestoroch fakulty konať Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. Prezentácia bude realizovaná konferenčným spôsobom. Podľa pokynov garantov, niektoré študijné programy budú mať prezentáciu formou krátkych prednášok vo vybraných miestnostiach a časť prezentácii sa zrealizuje panelovými prezentáciami, v priestoroch fakulty budovy C.


Táto akcia je určená pre všetkých záujemcov z akademickej obce fakulty, ale aj pre odbornú verejnosť. Študenti inžinierskych študijných programov a študenti tretích ročníkov bakalárskeho štúdia budú mať príležitosť na oboznámenie sa s projektmi, na ktorých môžu po nastúpení na inžinierske štúdium pracovať.


Študijný program

Miestnosť

Začiatok prezentácií

Informačné systémy

C6, C7 a C9

9:00

Aplikované sieťové inžinierstvo

C1

9:00

Počítačové inžinierstvo

B107, B108

9:00

Manažment

IC

9:00

Podujatia sa zúčastnia aj IT firmy, ktorých zástupcovia budú mať možnosť vidieť a hodnotiť dosiahnuté výsledky študentov v rámci projektovej výučby. Taktiež bude vytvorený priestor na následnú komunikáciu študentov s úspešnými IT firmami v oblastiach, ktoré budú študentov zaujímať.


Podrobné pokyny budú priebežne zverejňované v priložených dokumentoch.

Informačný plagát

Rozmiestnenie stolov a rozpis hodnotiteľov - aktualizované

Harmonogram - Aplikované sieťové inžinierstvo

Harmonogram - Informačné systémy

Harmonogram - Počítačové inžinierstvo0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI