Panel Story 2023 – prezentácia výsledkov projektovej výučby

6. februára 2023 od 8:00 h. sa bude konať Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. Prezentácia bude realizovaná konferenčným spôsobom alebo formou krátkych prednášok a pripravených prezentácií. O 7:45 h. sa uskutoční slávnostné otvorenie podujatia dekanom fakulty prof. Ing. Emilom Kršákom, PhD. v konferenčnom centre fakulty RC009.

Podujatie je určené pre všetkých záujemcov z akademickej obce fakulty, ale aj pre odbornú a širokú verejnosť. Študenti tretích ročníkov bakalárskeho štúdia budú mať príležitosť oboznámiť sa s projektmi, na ktorých môžu po nastúpení na inžinierske štúdium pracovať. Odporúčame im preto sa tohto podujatia zúčastniť.

Prezentácia projektov inžinierskeho štúdia bude prebiehať podľa časového rozpisu, ktorý spolu s rozpisom hodnotiteľov uverejníme v priebehu niekoľkých dní.

Podujatia sa zúčastnia aj IT firmy, ktorých zástupcovia budú mať možnosť vidieť a hodnotiť dosiahnuté výsledky študentov v rámci projektovej výučby. Taktiež bude vytvorený priestor na následnú komunikáciu študentov s úspešnými IT firmami v oblastiach, ktoré budú študentov zaujímať.

HARMONOGRAMY + ROZPIS HODNOTITEĽOV

Aplikovaná informatika (Informačné systémy), Inteligentné informačné systémy, Biomedicínska informatika - harmonogram , rozpis hodnotiteľov   

Aplikované sieťové inžinierstvo - harmonogram    

Počítačové inžinierstvo - harmonogram 

Informačný manažment - harmonogram Projekt 1 (prezentácia konferenčným spôsobom od 08:00 do 09:30), harmonogram Projekt 3 (prezentácia konferenčným spôsobom od 10:00 do 12:00)

ROZPIS MIESTNOSTÍ KONANIA PREZENTÁCIÍ

Študijný programMiestnosť konania
Aplikovaná informatika (Informačné systémy)RC009, RC007, RC006
Inteligentné informačné systémyRC009, RC007, RC006
Biomedicínska informatikaRC009, RC007, RC006
Aplikované sieťové inžinierstvoRC001
Informačný manažmentRA003 (Informačné centrum)
Počítačové inžinierstvoRB108 (Projekt 3), RB103 (Projekt 1)

ROZMIESTNENIE PROJEKTOV/STOLOV - Informačné systémy, Inteligentné informačné systémy, Biomedicínska informatika, Informačný manažment (Projekt 1, Projekt 3) 

ZOZNAM HODNOTITEĽOV Z PODNIKOVEJ PRAXE 0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI