Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA oznamuje uchádzačom, že prijíma prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020 v študijných programoch:

- aplikovaná informatika,

- manažment,

- inteligentné informačné systémy.

Oznam o podávaní prihlášok a témy dizertačných prác sú uverejnené v sekcii UCHÁDZAČI.

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2019

Termín prijímacieho konania: 24. - 25. júna 2019 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI