Podporte zástupcov FRI svojim hlasom v súťaži o najlepší poster grantového projektu

Vo vestibule rektorátu je umiestnená galéria posterov vedeckých projektov doktorandov a mladých zamestnancov do 35 rokov podporených v rámci grantového systému UNIZA. Zároveň je spustená súťaž o najlepší poster grantového projektu. Všetky postery si môžete pozrieť na tomto linku.

Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci zamestnanci a študenti UNIZA, pričom vo vestibule rektorátu oproti recepcii je nainštalovaný hlasovací systém, do ktorého sa prihlasuje priložením zamestnaneckej alebo študentskej karty. Hlasovať môžete len za jeden doktorandský projekt a za jeden projekt mladého zamestnanca. Každý hlasujúci je zároveň zaradený do žrebovania o zaujímavú cenu. Viac informácií i postup hlasovania nájdete v tomto dokumente. Pozor, hlasuje sa už len do 22. novembra.

Budeme Vám veľmi vďační za podporu niektorého z nižšie uvedených grantových projektov riešených na FRI:

Doktorandské projekty:

Číslo projektu
Názov grantového projektu
Zodpovedný riešiteľ
Katedra
3.
Efektívnosť v kontexte manažmentu ľudského kapitálu v IT podnikoch na Slovensku
Ing. Martin Mičiak
Katedra makro a mikroekonomiky
8.
Nástroje a techniky pre distribuované spracovanie rozsiahlych dát
Ing. Roman Čerešňák
Katedra informatiky
16.
Previazanosť tvorivosti a motivácie vo vzťahu k procesu rozhodovania na Žilinskej univerzite
Ing. Dominika Hriníková
Katedra manažérskych teórií
Projekty mladých vedecko-pedagogických zamestnancov do 35 rokov:

Číslo projektu
Názov grantového projektu
Zodpovedný riešiteľ
Katedra
4.
Bezrámová 3D tlačiareň
Ing. Lukáš Čechovič, PhD.
Katedra technickej kybernetiky
12.
Optimalizácia siete staníc ZZS informatickými prostriedkami
doc. Ing. Marek Kvet, PhD.
Katedra informatiky
21.
Vyhľadávanie a indexovanie v temporálnych databázach
Ing. Michal Kvet, PhD.
Katedra informatiky
26.
Výučbový systém Aeris
Ing. Martin Húdik, PhD.
Katedra technickej kybernetiky


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI