Posledný termín registrácie záverečnej práce obhajovanej v danom akademickom roku do 31.10.

Vážení študenti končiacich ročníkov,

chceli by sme Vás informovať, že posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku je do 31.10.2020.

Prihlásenie sa vykonáva elektronicky cez fakultný systém „Záverečné práce“, kde po prihlásení prebieha registrácia práce automaticky. Zdôrazňujeme, že registrované zadanie nie je potrebné tlačiť ani dávať na podpis (podpisy zabezpečí študijný referát).

Registrované zadanie sa neodovzdáva na študijný referát.

Vo februári/marci 2021 bude organizované stretnutie pre končiacich bakalárov a inžinierov o zásadách písania, plagiátorstve a odovzdávaní záverečných prác, kde Vám budú podpísané zadania rozdané.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI