Postup odovzdávania záverečných prác

Pripomíname termín odovzdania záverečných prác:

diplomová práca   2. mája 2019

                     bakalárska práca  9. mája 2019

Bližšie informácie


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI