Pozvaná prednáška "Overovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti", odborník z praxe - Ivan Makatura

Máme tú česť hosťovať na FRI UNIZA prednášku, ktorú povedie Ivan Makatura, bezpečnostný manažér, otvorený evanjelizátor kybernetickej bezpečnosti, dobre oboznámený s bezpečnosťou bánk, moderátor, autor a lektor, ktorý sa zameriava na riadenie informačnej bezpečnosti, informovanosť, inžinierstvo kybernetickej odolnosti, riadenie rizík v oblasti ochrany osobných údajov, bezpečnostné metriky a audit kybernetickej bezpečnosti. 

Prednáška bude primárne určená pre študentov v programe Aplikované sieťové inžinierstvo, v rámci predmetu Kybernetická bezpečnosť, ale v miestnosti C9 máme ešte cca 40 voľných miest, preto pozývame aj ostatných študentov a kolegov, ktorých by mohli zaujímať nasledovné oblasti:
 • mechanizmy a metódy overovania úrovne kybernetickej bezpečnosti 
 • analýza hrozieb a rizík 
 • základy posudzovania, testovania, auditu a certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
 • posudzovanie zhody v kybernetickej bezpečnosti 
 • metodika auditu kybernetickej bezpečnosti 
 • znalectvo v elektrotechnike a znalecké odvetvia relevantné pre kybernetickú bezpečnosť 
 • spôsob výkonu znaleckej činnosti 
 • kybernetická bezpečnosť v civilnom sporovom konaní a v trestnom konaní 
 • základy akvizície digitálnych stôp 
 • základy forenznej analýzy 

 • Miesto: FRI, RC009 
 • Čas: 6.5.2024, pondelok 10:00 - 11:40
https://www.linkedin.com/in/makatura/ 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum