Pozvanie na habilitačné prednášky

Vážená akademická obec,

dovoľujeme si Vás pozvať na habilitačné prednášky, ktoré sa budú konať dňa 1. februára 2017 na FRI UNIZA, m. č. C1:

- o 10.00 hod. habilitačná prednáška Ing. Michala Varmusa, PhD., pracovníka KMNT FRI UNIZA

Názov prednášky: "Inovatívne prístupy v manažmente športových organizácií"

- o 11.30 hod. habilitačná prednáška Ing. Márie Hudákovej, PhD., pracovníčky KKM FBI UNIZA

Názov prednášky: "Integrovaný prístup k manžmentu rizika v podniku".


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI