Pracovná návšteva u našich partnerov – Dopravná fakulta Sarajevskej univerzity a Visoka škola "LOGOS CENTAR" Mostar

Peter Márton (prodekan pre zahraničné vzťahy) navštívil v pondelok 25.10.2021 Dopravnú fakultu Sarajevskej univerzity. Táto fakulta je partnerom FRI UNIZA v rámci projektu Erasmus+ KA107 pre spoluprácu s partnerskými krajinami. Dopravná fakulta Sarajevskej univerzity má interdisciplinárne zameranie, v ktorom sa prepája veda a výskum zamerané na dopravu s využívaním najnovších trendov v informačných a komunikačných technológiách. Rokovanie prebiehalo za účasti dekana fakulty, zástupcov niektorých katedier a vedúcej oddelenia pre spoluprácu so zahraničím. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Naši kolegovia Peter Márton a Peter Jankovič z Katedry matematických metód a operačnej analýzy v rámci svojej učiteľskej mobility Erasmus+ KA107 predstavili 27.10.2021 kolegom na partnerskej vysokej škole Visoka škola "LOGOS CENTAR" v Mostare nielen našu fakultu, ale aj možnosti využitia otvorených geografických dát z OpenStreetMap na príklade umiestňovania staníc záchrannej služby na Slovensku.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI