Pracovné stretnutie databázového výskumného tímu FRI UNIZA s generálnou riaditeľkou spoločnosti Oracle Slovensko

14. júla 2020 v deň 30-teho výročia založenia Fakulty riadenia a informatiky UNIZA sa uskutočnilo pracovné stretnutie nášho databázového výskumného tímu (prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., doc. Ing. Michal Kvet, PhD.) s generálnou riaditeľkou spoločnosti Oracle Slovensko - Ing. Vierou Uherovou, na ktorom sa prebrali nové výzvy v oblasti výskumu a výučby databázových technológií. Pri tejto príležitosti jej bola odovzdaná najnovšia publikácia - monografia Temporálne databázy, ktorej partnerom je spoločnosť Oracle. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým sponzorom a partnerom, ktorí podporili vydanie tejto monografie. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť priamo na FRI UNIZA v Informačnom centre, prípadne online.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI