Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA oznamuje uchádzačom, že prijíma prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia - doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021 v študijných programoch:

- aplikovaná informatika,

- manažment,

- inteligentné informačné systémy.

Oznam o podávaní prihlášok a témy dizertačných prác sú uverejnené v sekcii UCHÁDZAČI.

Termín podania prihlášky elektronicky sa predlžuje: do 22. júna 2020

Termín prijímacieho konania: 13. – 18. júla 2020 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI