Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

pozývame Vás na “Prezentačné dni doktorandov”, ktoré sa budú konať v dňoch 23. 11. 2020 – 10. 12. 2020 na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA.

Pozvánka  

Rozpis prezentácií:

Katedrová prezentácia - Projekt 5 - študijný program aplikovaná informatika 

Katedrové prezentácie - Projekt 1 - študijný program aplikovaná informatika 

Katedrové prezentácie - Projekt 1 - študijný program manažment 

Linky na online prezentácie budú zverejnené 15 minút pred začiatkom prezentácií na webstránke FRI UNIZA.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI