Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

pozývame Vás na Prezentačné dni doktorandov, ktoré sa budú konať v dňoch 28. 11. 2022 – 8. 12. 2022 v študijných programoch:

-  aplikovaná informatika,

-  manažment

v rámci povinných predmetov doktorandského štúdia Dizertačný projekt 1, Dizertačný projekt 2 a Dizertačný projekt 4.

Pozvánka na Prezentačné dni doktorandov  


Rozpis prezentácií:

katedrové prezentácie    – Dizertačný projekt 1

fakultné prezentácie   – Dizertačný projekt 2, Dizertačný projekt 4.


Link na fakultnú prezentáciu Ing. Ivana Gregušku  a katedrovú prezentáciu Ing. Patrika Boršoša v študijnom programe manažment dňa 28. 11. 2022:

Click here to join the meeting


Link na fakultné prezentácie Ing. Romana Hajtmanka, Ing. Ivana Škulu a Ing. Michala Kochláňa v študijnom programe aplikovaná informatika dňa 30. 11. 2022:

Click here to join the meeting


Link na katedrovú prezentáciu Ing. Lucie Piatrikovej v študijnom programe aplikovaná informatika dňa 29. 11. 2022:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgyYzFjOWYtODIzYy00Mzg1LWJhMGQtMmEwMjJlMWZjYzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22b9579b36-33ae-431b-adab-5f5e9dd497b7%22%7d


Ostatné katedrové prezentácie sa uskutočnia prezenčne.


Všetci ste srdečne vítaní!


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI