Prihláška na študijný pobyt/stáž do zahraničia v rámci programu ERASMUS PLUS

Študenti všetkých stupňov denného štúdia aj v akademickom roku 2014/2015 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erazmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahraničných univerzít alebo praktickú stáž v podnikoch krajín EÚ.   

NOVINKA: v novom programe ERASMUS+ študent môže absolvovať mobilitu v každom stupni VŠ vzdelávania (Bc, Ing, PhD). Platí to aj pre tých študentov, ktorí boli na mobilite v rámci LLP ERASMUS. Praktickú stáž môžu uskutočniť aj študenti po skončení Bc. alebo Ing. štúdia do jedného roka od ukončenia štúdia.

Vyplnenú prihlášku  spolu so životopisom (formát Europass) a motivačným listom (oba v jazyku, v ktorom budete absolvovať pobyt) môžete zasielať elektronicky alebo osobne odovzdať v Informačnom centre (A2) do 28. marca 2014.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI