Prípravný kurz pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia

Dávame do pozornosti všetkým budúcim študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia informácie týkajúce sa prípravného kurzu, ktorého absolvovanie je povinné. Prípravné kurzy pre jednotlivé študijné programy sa uskutočnia v dňoch 23. alebo 24. septembra, pričom je potrebné si pozorne prečítať ich presný rozpis spolu s pokynmi. Sme veľmi radi, že v akademickom roku 2020/2021 privítame rekordný počet prvákov. Tešíme sa, že rozšíria našu FRI komunitu.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI