Program Microsoft IT akadémia (MS IT Academy) na FRI

Katedra manažérskych teórií a Katedra informačných sietí sa od 1.11.2015 zapájajú do programu Microsoft IT akadémia (MS IT Academy). 

MS IT Academy je celosvetové riešenie pre podporu vzdelávania v oblasti IT od spoločnosti Microsoft. Program Microsoft IT Academy poskytuje školám komplexnú podporu pri výučbe informačných a komunikačných technológií.

Táto komplexná podpora zahrnuje prístup k najnovšiemu softvérovému vybaveniu od spoločnosti Microsoft, vzdelávanie pedagógov, technickú podporu, marketingovú a mediálnu podporu. Cieľom programu je naučiť študentov svojej školy kvalifikovane využívať informačné a komunikačné technológie v ďalšom štúdiu, v praxi, v praktickom živote.  Program pripravuje študentov nielen na ďalšie štúdium IKT, ale taktiež umožňuje získať konkrétne MS certifikáty a pripraviť sa na zamestnanie napr. ako sieťový administrátor, špecialista technickej podpory, vývojový pracovník pre HW/SW, programátor, vývojár a/alebo špecialista na OFFICE produkty. MS IT Academy nie je len pre študentov a učiteľov, ale je modelom celoživotného vzdelávania.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI