Projekty VEGA, KEGA

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014

VEGA - aktuálne termíny

KEGA - termín podania záverečných správ pre projekty ukončené v roku 2013 - 17. 1. 2014 do 14.00 hod. 

Viac informácií nájdete na našej stránke v časti VEDA a VÝSKUM.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI