Prospechové a odborové štipendium v akademickom roku 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

zverejňujeme zoznam študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí získali v akademickom roku 2021/2022 prospechové a odborové štipendium za vynikajúce študijné výsledky.

Prosíme všetkých, ktorí získali prospechové a odborové štipendium (sú uvedení v zoznamoch nižšie), aby si v e-vzdelávaní skontrolovali, resp. doplnili číslo svojho bankového účtu najneskôr do 29. októbra 2021. Po tomto termíne sa prospechové a odborové štipendium zadá do systému SAP a nebude už možné robiť žiadne úpravy.

V akademickom roku 2021/2022 bolo udelené prospechové štipendium študentom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v celkovej výške 59 400 EUR. Odborové štipendium bolo udelené v celkovej výške 145 761 EUR. Štipendistom srdečne blahoželáme!

Zoznam študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí získali mimoriadne štipendium, zverejníme začiatkom novembra.

Zoznam poberateľov odborového štipendia

Zoznam poberateľov prospechového štipendia


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI