Rozširujeme našu IT komunitu aj v roku 2019

V mesiacoch február a marec Fakulta riadenia a informatiky UNIZA uzatvorila nové partnerstvá so spoločnosťami ICZ, SOFTEC, BEL POWER SOLUTIONS & PROTECTION a SIEMENS HEALTHINEERS. Veríme, že naštartovaná spolupráca sa bude prehlbovať a našim zamestnancom i študentom prinesie nové príležitosti. Tešíme sa.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI